www.metal-vm.com

Листоогъване

 Предлагаме на своите клиенти листоогъване, както стандартните методи за огъване 

така и нестандартни методи. Непрекъснато обновяване инструменталната екипировка

за листова обработка . 

- възможност за огъване на радиус до R50 с точност до 0,1мм