www.metal-vm.com

HAAS ST10 - с фрезови операции

HAAS ST10 - с фрезови операции

-Максимален размер на детайла  365мм - 365мм.

-Аксиално нарязване на резба 

-Радиално нарязване на резба

-Фрезови операции - радиално 

-Фрезови операции - аксиално 

-Твърдо нарязване на резба (метчик и плашка) 

 

 

 

 

 


Copyright © 2015, www.metal-vm.com. All Rights Reserved.